Оглядова радіолокаційна система дистанційного зондування Землі з підвищеним азимутним розподілом

Ефімов, ВБ, Курекін, АС, Ситник, ОВ, Цимбал, ВН, Гавріленко, АС, Кабанов, АВ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):071-074
Мова публікації: російська
Анотація: 
Пропонується система для дистанційного зондування Землі на основі імпульсного когерентного радіолокатора, що працює в двох режимах – оглядовому і високої роздільної здатності. У оглядовому режимі радіолокатор має азимутну роздільну здатність 50–100 м і смугу огляду 500–600 км при висоті орбіти носія 650–750 км. У режимі високої роздільної здатності локатор працює за принципом радіолокатора з синтезом апертури антени (РСА) і має близьку до потенційної роздільну здатність, що приблизно дорівнює 2–5 м в смузі 10–15 км в будь якій частині загальної смуги огляду 500–600 км. РСА випромінює послідовність пачок радіоімпульсів з носійною частотою, яка змінюється від імпульсу до імпульсу. При цьому частота повторення імпульсів в пачці вибрана високою для однозначного опису доплерівського зсуву частоти, а частота випромінювання пачок вибрана настільки низькою, щоб виключити неоднозначність за дальністю. Частотна селекція імпульсів в межах однієї пачки здійснюється в широкосмуговому тракті проміжної частоти із загальною шириною смуги близько 100 МГц. Блок обробки сигналів будується за багатоканальною схемою. Кількість каналів блоку обробки визначається числом частотних зсувів усередині пачки імпульсів. Частотно-часова селекція відбитих від поверхні Землі сигналів і стиснення імпульсів для забезпечення високої роздільної здатності за дальністю здійснюється в кожному каналі окремо. У роботі розглядаються особливості побудови багатоканальної структури приймального пристрою РСА і алгоритм обробки траєкторного сигналу. Обговорюються обмеження на кількість додаткових вузькосмугових трактів і ширину частотної смуги кожного каналу.
Ключові слова: дистанційне зондування, когерентний радіолокатор, роздільна здатність
References: 
1.  Антипов В. Н., Горяинов В. Т., Кулин А. Н. и др. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны / Под ред. В. Т. Горяинова. — М.: Радио и связь, 1988.—304 с.
2.  Калмыков А. И., Синицын Ю. А., Сытник О. В., Цымбал В. Н. Информативность радиолокационных систем зондирования Земли из космоса // Изв. вузов. Радиофизика.— 1989.—32, № 9.—С. 1055—1062.

3.  Радиолокация поверхности Земли из космоса / Под ред. Л. М. Митника, С. В. Викторова. — Л.: Гидрометеоиздат, 1990.—200 с.