Збурення, викликані горизонтальними приливними силами в екваторіальній площині сонячної корони

Токій, ВВ, Ефименко, ВМ, Токій, НВ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):105-108
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто вплив гравітаційного збурення, викликаного рухом планет і обертання Сонця, на зміни складових загального магнітного поля корони в рамках моделі Вебера і Девіса. Використано стаціонарну модель сонячного вітру в екваторіальній площині, яка враховує ефекти градієнтів тиску, тяжіння і магнітних сил для радіальних і для азимутальних рухів. В'язкість не враховувалась, а електрична провідність вважалась нескінченною. Досліджено періодичні півдобові розв'язки з урахуванням гравітаційних і магнітних полів для збурень, викликаних планетами. Отримано аналітичні залежності збурень радіальної і азимутальної складових магнітного поля в екваторіальній площині сонячної корони від часу, відстані до центра Сонця, геліографічної довготи, швидкості сонячного вітру і характеристик планети.
Ключові слова: гравітаційне збурення, магнітне поле, рух планет, Сонце
References: 
1. Токий В. В., Ефименко В. М., Токий Н. В. Электрические поля, вызванные горизонтальными приливными силами в плазменных слоях атмосфер планет и звезд // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории.—2007.—103.—С. 51—58.
2.  Хундхаузен А. Расширение короны и солнечный ветер. — М.: Мир, 1976.—302 с.
3.  Takahashi Kozo. On the relation between the solar activity cycle and the solar tidal force induced by the planets // Solar Phys.—1968.— 3.—P. 598—602.
4.  Trellis M. Michel. Marees solaires d'origine planetaire // C. R. Acad. Sc. Paris.—1966.—262.—P. B221— B224.

5.  Weber E. J., Davis L. The angular momentum of the solar wind // Astrophys. J.—1967.—148.—P. 217—227.