Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ЯЦКІВ Ярослав Степанович
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, член Президії НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна yatskiv@nas.gov.ua

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович, доктор технічних наук, академік НАН України, директор Інституту технічної механіки НАН України та ДКА України, Дніпро, Україна, opylypenko@nas.gov.ua

ФЕДОРОВ Олег Павлович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ, Україна, oleg.fedorov@gmail.com

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР РЕДКОЛЕГІЇ

ВАВИЛОВА Ірина Борисівна
доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна, irivav@mao.kiev.ua

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

АГАПІТОВ Олексій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, науковий співробітник Лабораторії космічних наук, Каліфорнійський університет, Берклі, США
 
АЛПАТОВ Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту технічної механіки НАН України та ДКА України, Дніпро, Україна
 
АНАТИЧУК Лук'ян Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту термоелектрики НАН України та МОН України, Чернівці, Україна
 
БОРИСОВА Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, Україна
 
ВЕРХОВЦЕВ Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, завідувач відділу ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Київ, Україна
 
ВОЙТЕНКО Юрій, доктор наук, науковий співробітник Королівського Бельгійського інституту космічної аерономії, Брюссель, Бельгія
 
ГУБАРЄВ Вячеслав Федорович, доктор технічних наук,  професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАН України і ДКА України, Київ, Україна
 
ГУРВІЦ Леонід, доктор наук, Об’єднаний інститут для РНДБ у Європі, Двінгелу, Нідерланди
 
ДАНИК Юрій Григорович, доктор технічних наук, професор Інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України, Київ, Україна
 
ДЕГТЯРЕВ Максим Олександрович, кандидат технічних наук, генеральний конструктор ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля", Дніпро, Україна
 
ІВАСИШИН Орест Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, почесний директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
 
ІВЧЕНКО Василь Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 
ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, голова Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
 
КОНДРАТЬЄВ Андрій Валерійович, доктор технічних наук, завідувач кафедри та керівник навчально-інноваційного інжинірингового центру композиційних матеріалів та конструкцій Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, Україна
 
КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України, Харків, Україна
 
КОРДЮМ Єлизавета Львівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ, Україна
 
КОРЕПАНОВ Валерій Євгенович, доктор технічних наук, заступник директора Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, Львів, Україна
 
КОРОБКО Іван Васильович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту аерокосмічних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
 
ЛИХОЛІТ Микола Іванович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, директор—головний конструктор Казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» ДКА України,  Київ, Україна
 
ЛОБАНОВ Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ, Україна
 
МАЛИШЕВА Наталія Рафаїлівна, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Міжнародного центру космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, Україна
 
НАСТУЛЯ Іоланта, доктор наук, заступник директора Центру космічних досліджень Польської академії наук, Варшава, Польща
 
ПОПОВ Михайло Олексійович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор ДУ "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України", Київ, Україна
 
ХАРЧЕНКО Валерій Володимирович, доктор технічних наук, академік НАН України, член Президії НАН України, Київ, Україна
 
ХАРЧЕНКО Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного авіаційного університету, Київ, Україна
 
ЮРКОНЕНЕ Сигіта, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник Державного НДІ «Центр природознавства», Вільнюс, Литва
 
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Юрій Моїсійович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України, Харків, Україна