Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ЯЦКІВ Ярослав Степанович
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна yatskiv@nas.gov.ua

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ДЕГТЯРЬОВ Олександр Вікторович,
доктор технічних наук, академік НАН України, генеральний директор ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Дніпро, Україна,
info@yuzhnoye.com 

ФЕДОРОВ Олег Павлович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ, Україна, fedorov@ikd.kiev.ua

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ВАВИЛОВА Ірина Борисівна
доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна, irivav@mao.kiev.ua

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

АГАПІТОВ Олексій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, Каліфорнійський університет, Берклі, США
 
АЛПАТОВ Анатолій Петрович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, Дніпро, Україна
 
АНАТИЧУК Лук'ян Іванович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, директор Інституту термоелектрики НАН України та МОН України, Чернівці, Україна
 
БАНАШКЕВИЧ Марек, доктор наук, професор Центру космічних досліджень, Варшава, Польща
 
БОРИСОВА Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, Україна
 
ВЕРХОВЦЕВ Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, завідувач відділу ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Київ, Україна
 
ВОЙТЕНКО Юрій, доктор наук, Королівський Бельгійський інститут космічної аерономії, Брюссель, Бельгія
 
ГОРБУЛІН Володимир Павлович, доктор технічних наук, академік НАН України, в.о. Президента НАН України, Київ, Україна
 
ГУБАРЄВ Вячеслав Федорович, доктор технічних наук,  член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАН України і ДКА України, Київ, Україна
 
ГУРВІЦ Леонід, доктор наук, Об’єднаний інститут для РНДБ у Європі, Двінгелу, Нідерланди
 
ДАНИК Юрій Григорович, доктор технічних наук, професор Інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України, Київ, Україна
 
ДОВГИЙ Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, академік НАПН України, завідувач відділу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ, Україна
 
ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович, доктор технічних наук, академік НАН України, проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
 
ІВАСИШИН Орест Михайлович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
 
ІВЧЕНКО Василь Миколайович, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 
КОНДРАТЬЄВ Андрій Валерійович, доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна
 
КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України, Харків, Україна
 
КОРДЮМ Єлизавета Львівна, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ, Україна
 
КОРЕПАНОВ Валерій Євгенович, доктор технічних наук, заступник директора Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, Львів, Україна
 
ЛИХОЛІТ Микола Іванович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, директор—головний конструктор Казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» ДКА України,  Київ, Україна
 
ЛОБАНОВ Леонід Михайлович, доктор технічних наук, академік НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ, Україна
 
ЛЯЛЬКО Вадим Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, почесний директор Наукового центру  аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, Київ, Україна
 
МАКАРОВ Олександр Леонідович, кандидат технічних наук, заступник генерального конструктора ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Дніпро, Україна
 
МАЛИШЕВА Наталія Рафаїлівна, доктор юридичних наук, заступник директора Міжнародного центру космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, Україна
 
МІЛІХ Геннадій, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Університету штату Меріленд, Коледж Парк, США
 
ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту технічної механіки НАН України та ДКА України, Дніпро, Україна
 
ХАРЧЕНКО Валерій Володимирович, доктор технічних наук, академік НАН України, директор Інституту проблем міцності НАН України, Київ, Україна
 
ЮРКОНЕНЕ Сигіта, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник Державного НДІ «Центр природознавства», Вільнюс, Литва
 
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Юрій Моїсійович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України, Харків, Україна