Розподілений доступ і пошук даних дистанційного зондування Землі з космосу

Кудашев, ЕБ, Филонов, АН
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):080-085
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядаються актуальні завдання формування електронного середовища взаємодії для об'єднання електронних архівів і on-line каталогів супутникових даних. Виконано аналіз формування національної інфраструктури просторових даних у США і в Європейському Співтоваристві. Показано, що спільними цілями програм SDI і INSPIRE є забезпечення скоординованого розподіленого доступу до супутникових інформаційних ресурсів.
Ключові слова: on-line каталоги, інфраструктура, електронні архіви, супутникові дані
References: 
1.  Кудашев Е. Б., Филонов А. Н. Интегрированная распреде­ленная информационная система спутниковых данных в программах исследования Земли из космоса // Тр. Восьмой Всероссийской науч. конф. (RCDL 2006) «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции», Суздаль, 17—19 октября 2006. — Ярославль: Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 2006.—С. 131 — 139.
2.  Кудашев Е. Б., Филонов А. Н. Геоинформатика на WEB: от локальных БД к распределенным информационным системам спутниковых данных // Тр. Всероссийской конф. «Научный сервис в сети интернет: технологии параллель­ного программирования», Новороссийск, 18—23 сентября 2006 г. — М.: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2006.— С. 196—198.

3.  Kudashev E. В., Filonov A. N. Environmental Monitoring Digital Library: Improving the accessibility of the Russian Satellite data // Envirolnfo Brno 2005. Informatics for Environmental Protection: Proc. of the 19th International Conf. Informatics for Environmental Protection, September 7—9, 2005. — Masaryk University in Brno, Czech Republic. 2005.— P. 230—238.