Про Журнал

Започаткований у 1995 р. постановою Президії Національної академії наук України №307 від 28.12.1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  серія КВ 23700-13540ПР від 21.11.2018.

Згідно з наказом МОН України від 17.03.2020 № 409, від 02.07.2020 № 886, від 24.09.2020 № 1188, від 26.11.2020 № 1471  щодо "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і ступеня доктора філософії" журнал "Космічна наука і технологія" включено в категорію "А".

Коди спеціальностей для захисту дисертацій:
 
09 Біологія: 091 Біологія.
 
10 Природничі науки: 103 Науки про Землю;104 Фізика та астрономія;105 Прикладна фізика та наноматеріали.
 
11 Математика та статистика: 113 Прикладна математика.
 
12 Інформаційні технології: 121 Інженерія програмного забезпечення;122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології;124 Системний аналіз.
 
13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка;132 Матеріалознавство;134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка.
 
14 Електрична інженерія: 142 Енергетичне машинобудування.
 
15 Автоматизація та приладобудування: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
 
17 Електроніка та телекомунікації: 172 Телекомунікації та радіотехніка.
 
29 Юридичні науки: 293 Міжнародне право.
 
Перелік спеціальностей для захисту дисертацій у старій класифікації:

технічні науки: 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки;05.07.02 Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів;05.07.12 Дистанційні аерокосмічні дослідження;05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин;05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі; 05.13.03 Системи та процеси керування;

фізико-математичні науки: 01.03.01 Астрометрія, небесна механіка; 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія;01.03.03 Геліофізика і фізика Сонячної системи;01.03.04 Радіофізика; 01.04.01 Фізика приладів, елементів і систем; 01.04.07 Фізика твердого тіла; 01.04.13 Фізика металів;

біологічні науки, геологічні науки.

Журнал розрахований на фахівців у галузі космічної науки і техніки,  на тих, хто використовує космічні технології для різних застосувань, а також на закордонних читачів, які бажають ознайомитися з досягненнями ракето-космічної промисловості й космічної науки України. Цей журнал став гідним продовжувачем попередніх спеціалізованих видань, заснованих Національною академією наук України, таких як “Космические исследования на Украине” (1973-1984), “Космическая наука и техника” (1986-1992).

За 27 років свого існування журнал “Космічна наука і технологія” набув широкого визнання в Україні і за кордоном та значно сприяв розвитку космічних досліджень в Україні. Завдяки зусиллям редакції та редакційної  колегії на кінець 2022 року здійснено видання 28 томів журналу - 139 випусків, серед них 14 тематичних номерів та 19 додатків, в яких опубліковано понад 2200 наукових статей (30% підготовлені за участі зарубіжних авторів).

Тематика:
  • конструювання та виготовлення ракето-космічних комплексів  і космічних апаратів
  • наукове корисне навантаження космічних апаратів
  • системи керування космічними носіями та апаратами, динаміка та енергетика
  • дослідження Землі з космосу
  • космічна фізика та астрономія
  • космічна біологія та медицина
  • космічне матеріалознавство
  • космічний зв'язок, навігація  та інформаційні системи,
  • організаційні, освітянські, правові , економічні та філософські аспекти дослідження космосу
  • історія космічних досліджень

З 2015 року у підготовці журналу бере участь Українське регіональне відділення Міжнародної академії астронавтики.

Головний редактор: Ярослав Степанович Яцків
Відповідальний секретар редколегії: Ірина Борисівна Вавилова 
Відповідальний секретар редакції: Ольга Василівна Клименко

Адреса редакції:
Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України,
вул. Академіка Заболотного, 27, кімн. 201,
м. Київ, 03143, Україна
Тел.: (044) 526-47-63
Факс: (044) 526-21-47