Дрібномасштабні нестійкості в передспалаховій плазмі петель в активній області на Сонці

Кришталь, ОH, Герасименко, СВ, Войцеховська, АД
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):109-111
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджуються фізичні умови виникнення і розвитку різних типів плазмових нестійкостей в петлях на початковій стадії спалахового процесу. Головною причиною нестійкості є сукупна дія трьох факторів: наявність в петлі великомасштабного квазістатичного електричного поля, врахування впливу парних кулонівських зіткнень і неоднорідностей температури і густини плазми. В якості моделі спалаху використовується модель взаємодіючих магнітних потоків Хейвартса – Пріста – Раста і модель струмонесучого еквівалентного контура петлі Степанова – Зайцева. Спалаховий процес розпочинається з появи першої нестійкості, що має найнижчий поріг збудження, а його початкова стадія закінчується з появою в плазмі аномального опору і виникненням струмових шарів. Показано, що адіабатично повільному зростанню амплітуди субдрейсеровського електричного поля в петлі відповідає певна послідовність появи на різних ділянках струмового контура певного типу нестійкостей. Отримані результати можна розглядати як необхідну умову короткострокового прогнозу спалаху в петельній структурі.
Ключові слова: збудження, нестійкість, спалаховий процес
References: 
1.  Аликаева К. В., Кондрашова Н. Н. Возмущение фотосферы в процессе развития солнечной двухленточной вспышки // Кинематика и физика небес, тел.—2006.—22, № 3.— С. 163—172.
2.  Алтынцев А. Т., Банин В. Г., Куклин Г. В., Томозов В. М. Солнечные вспышки. — М.: Наука, 1982.—247 с.
3.  Зайцев В. В., Степанов А. П., Цап Ю. Т. Некоторые проблемы физики солнечных и звездных вспышек // Кинематика и физика небес, тел.—1994.—10, № 6.—С. 3—31.
4.  Кришталь А. Н., Герасименко С. В. Генерация кинетиче­ских альвеновских волн в плазме петель в активной области // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 4.—С. 81 — 91.
5.  Кришталь А. Н., Герасименко С. В. Генерация верхнегиб­ридных волн в плазме арочных структур Солнца // Кине­матика и физика небес, тел.—2005.—21, № 4.—С. 243— 256.
6.  Кришталь А. Н., Герасименко С. В. О последовательности появления неустойчивостей плазменных волн в основаниях арочных структур на Солнце на ранних этапах вспышечно-го процесса // Кинематика и физика небес, тел.—2005.— 21, № 5.—С. 352—367.
7.  Kryshtal A. N., Gerasimenko S. V. Slow magnetoacoustic-like waves in post-flare loops // Astron. and Astrophys.—2004.— 420.—P. 1107—1115.
8.  Kryshtal A. N., Gerasimenko S. V. Kinetic Alfven waves in preflare plasma // Astron. Nachr.—2005.—326, N 1.— P. 52—60.
9.  Kryshtal A. N. Low-frequency wave instabilities in a plasma with a quasi-static electric field and weak spatial inhomogeneity // J. Plasma Phys.—2002.—68, N 2.—P. 137—148.
10.  Spicer D. F. An unstable arch model of a solar flare // Solar Phys.—1977.—53.—P. 305—344.

11.  Vermazza J. E., Avrett E. H., Loeser R. Structure of solar chromosphere. III. Models EUV Grightness components of the quite Sun // Astrophys. J. Suppl. Ser.—1981.—45.—P. 635— 725.