Методичні засади використання даних ДЗЗ при створенні Державної геологічної карти нового покоління (ГДП-200)

Мичак, АГ, Філіпович, ВЄ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):064-067
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядаються головні методичні засади при оцінці геологічної інформативності, цифровій обробці та інтерпретації даних багатозональної космічної зйомки для цілей геологічного картографування та складання Дистанційної основи (ДО) Державної геологічної карти. Пропонуються рекомендації щодо застосування даних ДЗЗ на різних рівнях геологічного вивчення надр.
Ключові слова: геологічна інформативність, картографування, цифрова обробка
References: 
1. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування / За ред. В. І. Лялька, М. О. Попова. — Київ: Наук, думка, 2006.—357 с.
2. Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000, складання та підготовка до видання Державної геологічної карти України масштабу 1:200000. Інструкція. — К.: Геолком України, 1999.—295 с.
3. Організація та проведення геологозйомочних робіт і скла­дання та підготовка до видання Геологічної карти України масштабу 1:50000 (1:25000). Інструкція. — К.: Департа­мент геології та використання надр Міністерства екології та природних ресурсів України, 2002.—204 с.