Магнітні поля в сонячних спалахах

Лозицкий, ВГ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):099-100
Мова публікації: російська
Анотація: 
Коротко представлені нові дані спостережень, отримані спектрально-поляризаційним методом. Ці дані підтверджують зроблений раніше автором висновок про те, що в сонячних спалахах можуть виникати особливо сильні локальні магнітні поля, які у верхній фотосфері і зоні температурного мінімуму досягають значень в кілька тесла (~ 10 кГс). 
Ключові слова: верхня фотосфера, локальні магнітні поля, сонячні спалахи
References: 
1.  Гуртовенко Э. А., Костык Р. И. Фраунгоферов спектр и система солнечных сил осцилляторов. — Киев: Наук. думка, 1989.—200 с.
2.  Курочка Е. В., Курочка Л. Н., Лозицкий В. Г., Лозицкая Н. И. и др. Горизонтальный солнечный телескоп Астрономической обсерватории Киевского университета // Вестн. Киев, ун-та. Астрономия.—1980.—Вып. 22.—С. 48—56.
3.  Курочка Є., Осика О., Лозицький В. Магнітні поля та турбулентні швидкості на різних фазах розвитку сонячного спалаху // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Астрономія.—2006.—Вип. 43.—С 8—11.
4.  Лозицкий В. Г. Наблюдения магнитных полей напряженно­стью в несколько тесла в солнечных вспышках // Кинема­тика и физика небес, тел.—1998.—14, № 5.—С. 401—414.
5.  Лозицький В. Г. Проблема надпотужних магнітних полів в атмосфері Сонця // Кинематика и физика небес, тел.— 1993.—9, № 3.—С. 23—32.
6.  Северный А. Б. Некоторые проблемы физики Солнца. — М.: Наука, 1988.—224 с.
7.  Abramenko V. I., Baranovsky E. A. Flare-related changes in the profiles of six photospheric spectral lines // Solar Phys.— 2004.—220.—P. 81—91.
8.  Lozitsky V. G., Baranovsky E. A., Lozitska N. I., Leiko U. M. Magnetic field evolution in a solar flare // Solar Phys.— 2000.—191, N 1.—P. 171 — 183.

9. Statsenko M. M., Lozitsky V. G. Magnetic field mesurements in a limb solar flare: observational evidences to small-scale cold features with 2 kG fields // Abstr. of 14th Open Young Scientist's Conf. on Astronomy and Space Phys. — Kyiv: Kyiv Taras Shevchenko Univ, 2007.—P. 55.