Застосування ГІС РАПІД для прогнозування золоторудної мінералізації за матеріалами космічних зйомок

Бусигін, БС, Нікулін, СЛ, Бойко, ВО
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):047-054
Мова публікації: російська
Анотація: 
: Розглянуто поточний стан проблеми використання космічних знімків при геологічному вивченні території. Надані основні відомості про спеціалізовану геоінформаційну систему РАПІД та її модуль СЕГМЕНТ, що забезпечує рішення задач обробки, аналізу та інтерпретації матеріалів космічних зйомок. Описано методику прогнозування золотогооруденіння у відкритому гірському районі Узбекистану шляхом лінеаментного аналізу космічних знімків, зроблених зі супутника SPOT-4. Наведено порівняння результатів прогнозування, що отримані з використанням супутникової інформації, та результатів інтерпретації геолого-геофізичних даних.
Ключові слова: геолого-геофізичні дані, прогнозування, супутникова інформація
References: 
1.  Бусыгин Б. С, Мирошниченко Л. В. Распознавание образов при геолого-геофизическом прогнозировании. — Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1991.—168 с.
2.  Бусыгин Б. С, Никулин С. Л., Бойко В. А. ГИС-технология поисков золота в Западном Узбекистане // Геоінформатика.—2006.—№ 1.—С. 44—49.
3.  Бусыгин Б. С, Никулин С. Л., Залесский В. В. Компью­терная технология поисков золота на юго-западном склоне Украинского щита // Наука та інновації.—2006.— Т. 2, № 3. — С. 80—91.
4.  Бусыгин Б. С, Никулин С. Л., Залесский В. В. Прогнози­рование золоторудной минерализации в районе Сорокинской зеленокаменной структуры // Наук, вісник НГУ.— 2006.—№ 3.—С. 68—72.
5.  Короновский Н. В., Златопольский А. А., Иванченко Г. Н. Автоматизированное дешифрирование космических сним­ков с целью структурного анализа // Исслед. Земли из космоса.—1986.—№ 1.—С. 111 — 118.
6.  Pratt W. Digital image processing: 3ed. — Wiley, 2001.— 366 p.

7.  Zlatopolsky A. A. Texture orientation description of remote sensing data using LESSA (Lineament Extraction and Stripe Statistical Analysis) // Computers and Geosciences.—1997.— 23, N 1.—P. 45—62.