Поширення космічних променів у просторово-неоднорідному міжпланетному розсіювальному середовищі

Колесник, ЮЛ, Шахов, БО
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):115-117
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядається випадок, коли міжпланетне стохастичне магнітне поле моделюється як просторово-неоднорідне розсіювальне середовище з коефіцієнтом дифузії, пропорційним відстані до Сонця. Задача поширення галактичних космічних променів (КП) в такому середовищі розв'язується аналітичним ітераційним методом. Метод базується на мализні ступеня анізотропії КП. Ітераційний розв'язок порівнюється з точним аналітичним розв'язком для неоднорідного середовища, а також з ітераційними розв'язками, що описують різні ефекти поширення КП у геліосфері при залежності параметрів розсіювання від енергії частинок. Показується, що двох ітерацій достатньо для опису інтенсивності КП. Показано також, що в такій моделі інтенсивність КП значно менша біля Сонця, ніж у моделі із сталим у просторі коефіцієнтом дифузії КП.
Ключові слова: коефіцієнт дифузії, космічні промені, міжпланетне стохастичне магнітне поле
References: 
1.  Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. — М.: Наука, 1979.—830 с.
2.  Долгинов А. 3., Топтыгин И. Н. О диффузии космических частиц в межпланетной среде // Геомагнетизм и аэрономия.—1967.—7, № 6.—С. 967—973.
3.  Долгинов А. 3., Топтыгин И. Н. Теория движения косми­ческих частиц в межпланетных магнитных полях // Труды пятой Всесоюзной школы по космофизике. — Апатиты: Изд-во Кольского филиала АН СССР, 1968.—С. 167—182.
4.  Дорман Л. И. Экспериментальные и теоретические основы астрофизики космических лучей. — М.: Наука, 1975.— 462 с.
5.  Топтыгин И. Н. Космические лучи в межпланетных маг­нитных полях. — М.: Наука, 1983.—302 с.
6.  Шахов Б. А., Колесник Ю. Л. Итерационный метод реше­ния краевых задач теории распространения космических лучей // Кинематика и физика небес, тел.—2006.—22, № 2.—С. 101 — 108.
7.  Dorman L. I., Kats M. E., Fedorov Iu. I., Shakhov B. A.          Variations of cosmic-ray energy in interplanetary space // Astrophys. and Space Sci.—1983.—94.—P. 43—95,
8.  Goldstein M. L., Fisk L. A., Ramaty R. Energy loss of cosmic rays in the interplanetary medium // Phys. Rev. Lett.—1970.— 25, N 12.—P. 832—838.

9.  Webb G. M. Monoenergetic-sourse solutions of the steady-state cosmic ray equation of transport // Astrophys. and Space Sci.—1977.—50.—P. 349—360.