Використання мультиспектральних космічних зображень для вивчення екологічного стану північно-західної частини Чорного моря

Кушнир, ВМ, Станичный, СВ, Чурилова, ТЯ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):022-025
Мова публікації: російська
Анотація: 
Описується метод і результати визначення індексу кольору It (λ1, λ2) для довжини хвиль λ1 = 469 нм, λ2 = 555 нм за даними вимірювань яскравості випромінювання кольоровим космічним сканером типу MODIS/TERRA. Індекс кольору використано для обчислення просторових розподілів концентрації хлорофілу-а, кольору морської води та її прозорості. Просторова структура і значення концентрації хлорофілу-а за даними дистанційного зондування відповідають результатам синхронних контактних вимірів у цьому ж районі моря. 
Ключові слова: індекс кольору, просторові розподіли, хлорофіл-а
References: 
1.  Кушнир В. М., Станичный С. В. Оптические неоднородности в северо-западной части Черного моря по данным спутниковых измерений цветовым сканером // Экологиче­ская безопасность прибрежных и шельфовых зон и комп­лексное использование ресурсов шельфа: Сб. науч. тр. — Севастополь: МГИ НАН Украины, 2005.—Вып. 14.— С. 366—381.
2.  Gordon H. R. Atmospheric correction of ocean color imagery in the Earth Observating System era // J. Geophys. Res.— 1997.—102D, N 14.—P. 17081 — 17106.
3.  Optical remote sensing of the sea and the influence of the atmosphere / Eds V. A. Urdenko, G. Zimmerman. — Berlin: Inst, for Space Research Academy of Sciences of GDR, 1987.—Vol. 2.—197 p.

4.  O'Reilly J. E., Maritorena S., Mitchel B. G., et al. Ocean color chlorophyll algorithms for SeaWiFS // J. Geophys. Res.— 1998.—103C—P. 24937—24953.