Дослідження Землі з космосу

Про співвідношення дзеркальної і бреггівської складових при розсіянні радіохвиль квазігаусовою морською поверхнею

Підвищення інформаційности видових даних дистанційного зондування Землі

Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS

Системна методологія розвитку космічного геоекологічного моніторингу

Імовірнісно-частотна оцінка еквівалентної просторової розрізненності багатоспектральних аерокосмічних знімків

Від оцінки стану природного середовища методами дистанційного зондування Землі до забезпечення сталого розвитку суспільства

Дослідження небезпечних екзогенних процесів на території міста Дніпропетровська з використанням супутникових знімків

Використання систем супутникового спостереження Землі для моніторингу природних катастроф: аналіз наслідків цунамі у Південно-Східній Азії

Сторінки