Дослідження Землі з космосу

Оцінка якості водного середовища міських водойм з використанням методів системного аналізу на основі комплексування даних ДЗЗ

Автоматизоване розпізнавання міської рослинності та водойм за знімками супутника «Jilin-1А»

Обґрунтування подвійного використання аерокосмічного геомоніторингу морського шельфу для пошуку покладів вуглеводнів і «освітлення» морської обстановки

Балтійсько-Іранський суперлінеамент — довгоживучий транс євразійський пояс дислокацій і планетарної мегатріщинуватості

Дистанційне оцінювання екологічного стану водойм на основі багатовимірної щільності розподілу площ біотопів на прикладі Київського водосховища

Перколяційна модель для контролю над поширенням заражень лісу за зображеннями з космічних апаратів

Інтегрування даних дистанційного зондування Землі та наземної інформації для розв’язування задач природокористування

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОКОСМІЧНИХ СУПУТНИКОВИХ ПРОЕКТІВ

Сторінки