Дослідження Землі з космосу

Досвід комплексування багатозональних знімків NOAA AVHRR і «Landsat-7» для прогнозування врожайності озимої пшениці (на прикладі районів Київської області)

Застосування методу топографічної корекції даних багатозональних космознімків для класифікації лісового покриву гірських територій

Моделювання та оцінка ефективності космічних систем зондування

Визначення кількості свіжоопадів за радіолокаційними даними ШСЗ «Січ-1»

Критерій якості радіолокаційного зображення когерентних систем дистанційного зондування

Застосування сигналів з фазовою маніпуляцією для розширення смуги огляду космічних радіолокаторів дистанційного зондування Землі з синтезуванням апертури антени

Результати багаточастотного радіолокаційного моніторингу неоднорідностей хвилювання морської поверхні

Апаратура і методи дистанційного зондування рослинності в оптичному діапазоні

Особливості застосування многочастотной радіолокаційної інформації при дистанційних дослідженнях аграрних територій

Застосування методів дистанційного зондування Землі для оцінки стану рослинного покриву

Сторінки