Застосування ландшафтно-системного підходу та аерокосмічної інформації до оцінювання геоекологічного стану гірничопромислових територій

Ліщенко, ЛП
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):041-046
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Пропонується методика застосування ландшафтно-системного підходу до геоекологічного оцінювання ландшафтних комплексів та дослідження просторово-часової динаміки екологічного стану геологічного середовища гірничопромислових природно-техногенних систем. Ландшафтні комплекси розглядаються як складні системи, що складаються з підсистем – певних типів ландшафтів, з врахуванням їхніх пріоритетів в природно-технічних системах та визначаються в результаті дешифрування матеріалів аерокосмічної зйомки. Запропоновано інтегральний підхід до класифікації ландшафтних комплексів, які відрізняються між собою ступенем антропогенних змін компонентів та спектральними відмінностями на дистанційних матеріалах. В розробленій класифікації виділяються групи природних, модифікованих, антропогенних, техногенних ландшафтів. Для оцінювання геоекологічного стану гірничопромислових природно-техногенних систем створено сім еталонних моделей екологічних станів на основі змін просторової та генетичної структури ландшафтних комплексів.
Ключові слова: антропогенні зміни, ландшафтні комплекси, спектральні відмінності