Про Журнал

"Космічна наука і технологія" – науково-практичний журнал Національої академії наук України. Журнал публікує оригінальні та оглядові наукові статті у всіх міждисциплінарних напрямах космічних досліджень, що представлені в назвах рубрик. 

Журнал "Космічна наука і технологія" входить до Переліку фахових видань Міністерства освіти і науки України, в яких можуть публікуватися основні результати кандидатських і докторських дисертацій з фізико-математичних, технічних, біологічних і геологічних наук (категорія "А", див. детальніше "Про журнал").

Журнал включено до бази даних Web of Science (індексується від 2016 р.).

ISSN 2518-1459 (Online),  ISSN 1561-8889 (Print)

Мова: українська, англійська. Виходить 6 разів за рік. 

Повна назва:   Space science and technology, Космічна наука і технологія, Космическая наука и технология. 

Скорочена назва: Space Sci. & Technol. (Kosm. nauka tehnol. in 1995-2016), Косм. наука технол. 

DOI:  https://doi.org/10.15407/knit. 

Веб-сайт журналаhttp://space-scitechjournal.org.ua

Видавець: ВД «Академперіодика»