Про Журнал

"Космічна наука і технологія" – науково-практичний журнал Національої академії наук України і Державного космічного агентства України. Започаткований у 1995 р. постановою Президії Національної академії наук України від 28.12.1994 р.  №307.
Журнал публікує оригінальні та оглядові наукові статті у всіх міждисциплінарних напрямах космічної діяльності. 
Журнал "Космічна наука і технологія" занесено до Переліку фахових видань Міністерства освіти і науки України, в яких можуть публікуватися основні результати кандидатських і докторських дисертацій з фізико-математичних і технічних наук.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  серія КВ 1232 від 02.02.1995 р. ISSN 1561-8889
Виходить 6 разів за рік.
ISSN 2518-1459 (Online),  ISSN 1561-8889 (Print)
Key title: Kosmìčna nauka ì tehnologìâ (Online)
Abbreviated key title: Kosm. nauka tehnol. (Online)
Parallel title: Space science and technology
Parallel title: Kosmičeskaâ nauka i tehnologiâ 
Веб-сайт журналуhttp://space-scitechjournal.org.ua
DOI:  https://doi.org/10.15407/knit. 
Видавець: Видавничий дім «Академперіодика»