Динамічна адаптивна корекція радіолокаційних зображень

Ситник, ОВ, Ефімов, ВБ, Цимбал, ВН, Кабанов, АВ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):074-077
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядаються задачі побудови адаптивних алгоритмів синтезу радіолокаційних зображень поверхневих шарів місцевості по сигналам когерентного бортового радіолокатора. Запропонований алгоритм належить до класу адаптивних алгоритмів, які вилучають інформацію о траєкторних похибках безпосередньо з відбитого від поверхневого шару землі радіолокаційного сигналу. Як інформаційні параметри використовується математичне очікування оцінки зсуву доплеровського спектру на інтервалі синтезування, а також її вищі похідні. Це забезпечує можливість автоматичного корегування зображень, що обумовлені не тільки похибками по швидкості польоту носія, а також дозволяють урахувати похибки прискорення та швидкості прискорення при формуванні радіолокаційних зображень. У роботі наведені результати обробки сигналів бортового РСА. Обговорюються особливості роботи алгоритму у різних умовах.
Ключові слова: доплеровський спектр, корегування зображень, похибки
References: 
1.  Ицхоки Я. С, Сазонов Н. А., Толстов Е. Ф. Основные характеристики РСА при произвольном движении летательного аппарата // Радиотехника и электроника.— 1984.—29, № 11.—С. 2164—2172.
2.  Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию. — М.: Наука, 1983.—384 с.
3.  Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны / Под ред. В. Т. Горяинова. — М.: Радио и связь, 1988—304 с.
4.  Сытник О. В., Кабанов А. В., Ефимов В. Б. и др. Критерий качества радиолокационного изображения когерентных си­стем дистанционного зондирования // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 2/3.—С. 287—288.
5.  Томиясу К. Радиолокационные станции с синтезированием апертуры и их применение для отображения поверхности океана // Тр. Ин-та инж. по электротехнике и радиоэлект­ронике.—1978.—66, № 5.—С. 40—67.
6.  Hounam D. Motion errors and compensation possibilities // AGARD Lecture Series 182. Fundamentals and Special Problems of Synthetic Aperture Radar (SAR). —1992.— P. 31—42.

7.  Moreira J. A. A new method of aircraft motion error extraction from radar raw data for real time SAR motion compensation // Proa, IGARSS Symposium, Vancover, Canada. — 1999.— P. 1—7.