Геоморфологічні дослідження на основі матеріалів дистанційного зондування Землі при створенні Держгеолкарти-200

Пазинич, НВ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):061-064
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Представлено результати геоморфологічних досліджень із застосуванням космічних знімків та цифрових моделей рельєфу. Дані, отримані на основі застосування цифрових моделей рельєфу як основи для системного узагальнення розрізнених геолого-геоморфологічних матеріалів, дозволили провести палеореконструкцію розташування плейстоценових перигляціальних озерних басейнів на основі вираженості у рельєфі давніх берегових ліній.
Ключові слова: геоморфологічні дослідження, космічні знімки, цифрові моделі рельєфу
References: 
1.  Кошик Ю. А., Тимофеев В. М., Комлев А. А. и др. Новые аспекты истории развития рельефа Южного Полесья в антропогене // Стратиграфия и корреляция морских и континентальных отложений Украины. — Киев: Наук. думка, 1987.—С. 134—143.
2.  Мандер Е. П. Антропогеновые отложения и развитие рельефа Белоруссии. — Минск: Наука и техника, 1973.—124 с.
3.  Пазинич В. Г. Придніпров’я в перигляціалі. Ч. 1. Зміни водності річок/ Під ред. В. М. Пащенко.— К., 2004.— 156 с. — (Супутник Київського географічного щорічника; вип. 2).
4.  Пазинич В. Г. Науково-пізнавальні можливості цифрових моделей поверхні Землі // Київ. географічний щорічник: Наук. зб.—2005.— Вип. 5.—С 7—33.

5.  Соболев Д. К геологии и геоморфологии Полесья // Вісник Української районової геолого-розвідкової управи.—1931.— Вин. 16.—С 49—74.