Результати дослідження швидких змін магнітного поля сонячної плями за даними одночасних вимірювань в КАО і КрАО

Лозіцкая, НІ, Малащук, ВМ, Степанян, НН
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(Supplement1):101-104
Мова публікації: російська
Анотація: 
Швидкі осциляції магнітного поля сонячної плями вивчені на матеріалі візуальних вимірювань Земан-ефекту в лініях Fe I 525.02 і Fe I 630.25 в тіні найбільшого плями активної області NOAA 10953. Протягом 27 і 28 квітня 2007 р. виконано близько 600 вимірів на сонячних телескопах Київської та Кримської обсерваторій, причому 112 вимірювань зроблені одночасно з точністю до хвилини на обох інструментах. Обробка часових рядів за допомогою вейвлет, спектрального фур'є і автокореляційного аналізу показала існування періодів в 6–7 хв і 14–16 хв, їх амплітуди рівні 2 ± 1 сТл і 3 ± 1 сТл відповідно.
Ключові слова: амплітуди, аналіз, періоди, часові ряди
References: 
1.  Бабин А. Н., Коваль А. Н. Быстрые изменения магнитных полей пятен во время вспышек // Изв. Крым, астрофиз. обсерватории.—2003.—99.—С. 89—91.
2.  Вяльшин Г. Ф., Юдина И. В. К вопросу об измерении максимальных напряженностей магнитных полей солнечных пятен при исследовании их быстрых изменений // Солн. данные.—1982.—№ 5.—С. 97—101.
3.  Чистяков В. Ф. Колебания магнитных полей солнечных пятен и их связь с явлениями в активной области // Солн. данные.—1977.—№ 10.—С. 93—98.
4.  Khomenko E. V., Collados M., Bellot Rubio L. R. Mag-netoacoustic waves in sunspots // Astrophys. J.—2003.—588.— P. 606—619.

5.  Settele A., Sigwarth M., Muglach K. Temporal and spatial variations of the magnetic field vector in sunspots // Astron. and Astrophys.—2002.—392.—P. 1095—1104.