Космічна геоінформатика та геодезія

Потенціал сили тяжіння та його складова відцентрової сили всередині еліпсоїдальної планети

Перспективи та основні аспекти застосування ГІС-технологій для моніторингу біологічного різноманіття (на прикладі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника)

Результати спостережень на лазерному далекоміру «Simeiz-1873» з 25 травня 2001 р.по 25 травня 2002 р.

Пошук і спостереження небесних тіл в навколоземному просторі на телескопі «Цейс -1000» в КРАО

Дослідження природи збурень, що впливають на власне обертання ШСЗ

Апроксимація параметрів іоносфери з використанням сферичних функцій

Сторінки