Динаміка та управління космічними апаратами

Синтез управління кутовим рухом космічного апарату на основі узагальнення прямого методу Ляпунова

Проектно-балістичні характеристики рішення двох космічних транспортних завдань за допомогою універсальних транспортно-енергетичних платформ

Деякі аспекти впливу проникаючого акустичного випромінювання на прилади та системи інерціальної навігації

Втрати потужності сонячних батарей високоорбітальних космічних апаратів через вплив навколосупутникового середовища

Управління суттєво несиметричним розгінним блоком з безперервно працюючим двигуном

Алгоритм визначення параметрів орбіт космічних апаратів системою допплерівських вимірювачів

Коливання, викликані пружними виносними елементами конструкції космічного апарата

Динаміка деформованої космічної системи тіл з програмно змінною конфігурацією

Підсистема цифрової корекції систем управління орієнтацією космічного апарата

Похибки вимірювань поздовжніх швидкостей ракет-носіїв гіроскопічним інтегратором

Сторінки