Динаміка та управління космічними апаратами

Оцінка впливу похибок положення двигунів-маховиків системи орієнтації косміческогс апарату на точність управління його орієнтацією

Особливості керування Міжнародною космічною станцією «Альфа» на початковому етапі польоту

Математична модель оцінки впливу аеродинамічної компенсації поверхонь керування на рівень їх коливань при виникненні транс звукового флатеру

Синтез управління кутовим рухом космічного апарату на основі узагальнення прямого методу Ляпунова

Проектно-балістичні характеристики рішення двох космічних транспортних завдань за допомогою універсальних транспортно-енергетичних платформ

Деякі аспекти впливу проникаючого акустичного випромінювання на прилади та системи інерціальної навігації

Втрати потужності сонячних батарей високоорбітальних космічних апаратів через вплив навколосупутникового середовища

Управління суттєво несиметричним розгінним блоком з безперервно працюючим двигуном

Алгоритм визначення параметрів орбіт космічних апаратів системою допплерівських вимірювачів

Сторінки