Стенд для відпрацювання та випробувань систем взаємних вимірювань положення двох космічних апаратів

Васильєв, ВВ, Годунок, ЛЯ, Деркач, СВ, Матвієнко, СА
Косм. наука технол. 2019, 25 ;(1):03-13
https://doi.org/10.15407/knit2019.01.003
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Зближення КА стає однією з найбільш застосовуваних і одночасно найбільш складних і відповідальних операцій у космосі. Системи, які розробляються сьогодні і націлені на виконання завдань зближення некооперованих об’єктів, що обертаються, повинні забезпечити уникнення зіткнень і можливе подальше безаварійне причалювання (захват, стикування). Система управління зближенням стає однією з найбільш відповідальних, складних і дороговартісних систем КА. Збільшення складності і відповідальності систем зближення висуває нові вимоги до їхнього наземного експериментального відпрацювання та випробувань. Проведено огляд замкнутих моделювальних стендів, створених світовими космічними компаніями, що імітують повний цикл операцій від зближення активного КА до стикування або захвату пасивного об’єкта. Наведено характеристики діючого стенда АТ НВК«Курс» і ПрАТ ЕЛМІЗ в частині проведення електричних і механічних випробувань апаратури системи взаємних вимірювань.
            Комплексний стенд відпрацювання систем взаємних вимірювань являє собою не тільки інструмент досліджень і розробки нових систем взаємних вимірювань, але й обслуговує серійне виробництво цих систем високої складності. Апаратне укомплектування стенда дозволяє проводити відпрацювання сенсорів радіотехнічного та оптичного діапазонів системи взаємних вимірювань для зближення двох кооперованих об’єктів і для зближення двох некооперованих об’єктів. Розглянуто склад, конфігурацію та алгоритми роботи імітаційного стенда відпрацювання систем, що використовують різні сенсори для реалізації задачі взаємних вимірювань положення і параметрів руху активного КА, який виконує маневри зближення, і пасивного об’єкта. Наведено схему стенда для забезпечення випробувань оптичної системи вимірювань.
Ключові слова: безлунна камера, випробувальний стенд, захват, космічний апарат, крен, позиціонування, симулятор, система взаємних вимірювань, стикування, тангаж