Динаміка та управління космічними апаратами

Явні закони настройки силових гіроскопічних комплексів кратних схем у задачах керування орієнтацією космічного апарата

Алгоритм керування відносним рухом у площині орбіти космічного апарата для безконтактного видалення космічного сміття

Стенд для відпрацювання та випробувань систем взаємних вимірювань положення двох космічних апаратів

Часткова стабілізація стаціонарних рухів супутника з гіродинами

Оцінка впливу похибок положення двигунів-маховиків системи орієнтації косміческогс апарату на точність управління його орієнтацією

Особливості керування Міжнародною космічною станцією «Альфа» на початковому етапі польоту

Математична модель оцінки впливу аеродинамічної компенсації поверхонь керування на рівень їх коливань при виникненні транс звукового флатеру

Синтез управління кутовим рухом космічного апарату на основі узагальнення прямого методу Ляпунова

Проектно-балістичні характеристики рішення двох космічних транспортних завдань за допомогою універсальних транспортно-енергетичних платформ

Сторінки