Космічне приладобудування

Малогабаритний багатоканальний оптичний обертовий з'єднувач з волоконно-оптичними кільцевими перетворювачами

Багатоканальний оптичний обертовий з'єднувач для РЛС космічного базування

Апаратура для моніторингу глобальних змін на Землі з місячної бази або з супутника в одній з точок Лагранжа

Бортова система збору, попередньої обробки та реєстрації наукової інформації проекту КОРОНАС-ФОТОН

Цифровий панорамний поляриметр для наземного супроводу космічного експерименту «Планетний моніторинг»

Вимірювання похибок наведення антени радіотелескопа РТ-70 за допомогою джерел природного радіовипромінювання

Політні випробування магнітної системи навігації мікросупутника

Новий підхід до проблеми стохастичної оптимізації лінійних динамічних систем з параметричними невизначеностями

Алгоритм цифрової корекції орбітального гірокомпаса космічного апарата

Науково-технологічний модуль інжекції плазми для мікросупутника

Сторінки