Космічні матеріали та технології

Розробка пошарового лазерного спікання порошкових композицій конструкційних сталей

Чисельне моделювання динамічної поведінки тришарових сферичних оболонок з дискретним наповнювачем при нестаціонарних навантаженнях

Взаємодія сірки з марганцем в сталі 07ЮТ, обробленої технологічними добавками з відходів аерокосмічної промисловості

Класифікація сучасних модифікаторів і їх застосування для обробки сплавів різного призначення

Властивості титанових сплавів аерокосмічної техніки при негативних і кріогенних температурах

Дослідження великогабаритних конструкцій із композитних матеріалів на терморозміростабільність

Ультразвукові засоби неруйнівного контролю дефектів у виробах з композиційних матеріалів

Сторінки