Динаміка та управління космічними апаратами

Чисельне моделювання нестаціонарних потоків холодної плазми при роботі плазмового актуатора

ПРО ПОБУДОВУ АДАПТОВАНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЗБЛИЖЕННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ З НЕКООПЕРОВАНИМИ КОСМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Розробка швидкодіючого програмного комплексу розрахунку траєкторії виведення ка на геостаціонарну орбіту з використанням гравітаційного поля місяця з візуалізацією розрахунків

Підвищення надійності бортових управляючих комплексів шляхом побудови мажоритованих структур на основі апаратної синхронізації однокристальних мікроконтролерів

Про можливість дистанційного mac-спектрометричного аналізу поверхні космічних об'єктів

Дослідження цифрових інтеграторів в задачах виявлення ультразвукових ехо-сигналів

МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШИХ ОЦІНОК ЙМОВІРНОСТІ ЗБЛИЖЕННЯ СУПУТНИКІВ УГРУПОВАННЯ НА МАЛІ ВІДСТАНІ

Про можливість проведення маневрів космічних апаратів в умовах прямої сонячної засвітки

Дослідження можливості прогнозування зміни балістичного коефіцієнта за даними зовнішньотраекторних вимірювань при використанні в розрахунках параметрів стабільної атмосфери

Підсистема автоматизованого проектування силового набору крила малого подовження

Сторінки