Коливання і хвилі поліагрегатного підвісу гіроскопа

Мельник, ВМ
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(4):038-044
https://doi.org/10.15407/knit2006.04.038
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Будується математична модель пружної взаємодії підвісу поплавкового гіроскопа із зовнішнім акустичним випромінюванням. Узагальнюється теорія шляхом опису оболонкової частини довільної геометричної форми і діючими чинниками загального виду.
Ключові слова: акустичне випромінювання, поплавковий гіроскоп, хвилі
References: 
1.  Карачун В. В., Мельник В. Н., Саверченко В. Г. Некоторые аспекты влияния проникающего акустиче­ского излучения на приборы и системы инерциальной навигации // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 4.—С. 50—59.
2.  Мельник В. М. Нелінійні коливання рухомої частини поплавкового гіроскопа внаслідок неоднорідності рідин-нофазної частини підвису // Доп. HAH України.— 2003.—№ 8.—С. 54—58.
3.  Мельник В. М., Карачун В. В. Інжекція акустичної енергії РН і її вплив на похибки гіроскопа // Вісник ЖДТУ. Технічні науки.—2004.—1, № 4(31).—С 135— 138.
4.  Черных К. Ф. Линейная теория оболочек: В2-х ч. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962.
5.  Mel'nick V. N., Karachun V. V. Determining gyroskopic integrator errors to diffaction of sound waves // Int. Appl. Mech.—2004.—40, N 3.—P. 328—336.
6.  Mel'nick V. N., Karachun V. V. Influence of acoustic radiation on the sensors of a gyrostabilization platform // Int. Appl. Mech.—2004.—40, N 10.—P. 122—130.

7.  Rayleigh (Strutt) J. W. On the vibrations of a cylindrical vessel containing Liqind// Phil. Mag.—1883.—15.