Космічні енергетика і двигуни

Оптимізація конструкції надзвукового планарного подвійного дзвонового сопла (PDBN)

Класифікація, основні типи конструкцій та призначення капілярних засобів забезпечення суцільності палива

Дослідження надзвукового потоку в укорочених соплах ракетних двигунів із дзвоноподібним насадком

Застосування статистичного методу пробних частинок для моделювання розріджених струминних течій у вакуумі

Оцінка можливості використання електроракетних рушійних установок для відведення великогабаритного орбітального сміття

Визначення силового впливу факелу іонного двигуна на орбітальний об’єкт за допомогою глибинного навчання

Підхід до чисельного моделювання просторового руху рідини з формуванням вільних газових включень в паливному баку в умовах космічного польоту

Шляхи вирішення проблеми наддування баків з перекисом водню продуктами його розкладання

Детонаційний двигун для відведення відокремленого ступеня ракети з космічної орбіти

Вплив витоку компонентa з порожнини насоса в область турбіни на стійкість роботи турбонасосного агрегата

Сторінки