Космічні апарати і корисне навантаження

Комплексне випробування корисного навантаження дистанційного відеозондування Землі австралійсько-українського молодіжного мікросупутника JAUESAT

ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ МАЛИХ СУПУТНИКІВ

Прийом результатів телеметричних вимірювань на етапі виведення космічних апаратів

Особливості обертання жорсткого ротора, закріпленого в пружних опорах з динамічною неврівноваженістю

Методика визначення напрупруги деформацій при витяжці оболонок сферичних днищ

Аналітичні моделі вібраційної діагностики оболонок аерокосмічного призначення

Забезпечення працездатності автоматичних клапанів пневмогідравлічних систем літальних апаратів в умовах кріогенної температури

Сторінки