Динаміка та управління космічними апаратами

Результати досліджень поведінки на орбіті ШСЗ в нештатному режимі під впливом навколоземного космічного просторів

Про характер руху мікросупутника з вітрилом в атмосфері ("NanoSail-D")

Тепловий аналіз космічних апаратів зі змінними на витку орієнтацією і геометричною конфігурацією. нова версія пакету програм TRASSA

Реконфігурація системи керування космічного апарата при виникненні відмов

Відмовостійке керування космічним апаратом спостереження Землі з надлишковою конфігурацією двигунів-маховиків

Урахування похибок орієнтації КА під час зйомки з ненульовими кутовими швидкостями

Швидке обертання космічного апарата за допомогою мінімально-надлишкової системи гіродинів

Передполітні тестування зразків комбучі перед експонуванням за бортом міжнародної космічної станції

Створення інтелектуальної системи керування процесом стикування космічних апаратів на активних оптичних маркерах та її лабораторне макетування

Числове моделювання надзвукового обтікання клину з використанням вільного відкритого програмного коду OpenFOAM

Сторінки