Науки про життя в космосі

Вплив імітованої мікрогравітації на формування запасних полісахаридів міні-бульб картоплі

Дослідження впливу клиностатування на стан перевиваючих ліній клітин людини

Використання мікробної спільноти у попередньому сценарії вирощування Tagetes patula у місячній оранжереї

Вплив імітованої невагомості (клиностатування) на фотосинтетичний апарат рослин ячменю (HORDEUM VULGARE L.)

Експресія δ-циклінів на ранніх стадіях розвитку зародків Brassica rapa L. в умовах кліностатування

Вплив клиностатування на трансформацію етіопластів в хлоропласти паростків ячменю

Клеточная модель для изучения влияния измененной гравитации на циркадианную ритмику человека

Вплив клиностатування на електропровідність тканин вірусінфікованих листків пшениці

Терморегуляція, дихальний коефіцієнт і активність ключових ферментів антиоксидантної системи в печінці і міокарді щурів при гострому гіпергравітаційному стресі

Сторінки