Науки про життя в космосі

Дослідження функціонального стану операторів за допомогою тесту Люшера

Ергономічна модернізація складних людино-машинних систем в нових умовах функціонування

Прийняття рішень в експертних системах, заснованих на семантичних мережах

Індивідуальні пристрої контролю фізичного стану операторів при наявності травм

Моделювання адаптації організму людини до впливу чинників аерокосмічного виробництва

Вплив кліностатування та мікрогравітації на ультраструктуру та функції ядерець рослинних клітин

Сторінки