Космічна й атмосферна фізика

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ШТУЧНОЇ МІНІ-МАГНІТОСФЕРИ ЯК ЗАСОБУ КЕРУВАННЯ РУХОМ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ В ІОНОСФЕРІ ЗЕМЛІ

ВИКОРИСТАННЯ НАНОСУПУТНИКІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ МІКРОСПЛЕСКІВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЧАСТИНОК У МАГНІТОСФЕРІ ЗЕМЛІ: ІДЕЯ КОСМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

КОСМІЧНИЙ ПРОЕКТ «КЛАСТЕРІОН»: ВИВЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ІОНОСФЕРІ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛАСТЕРА СУПУТНИКІВ «YUZHSAT»

Нелінійна взаємодія вістлерів і інерційних альвенівських хвиль в магнітосфері Землі

Взаємодія високоенергетичних часток з МГД-модами в магнітосфері Землі

Зміна турбулентних процесів у нижній термосфері при проходженні внутрішніх гравітаційних хвиль

Сторінки