Космічна й атмосферна фізика

Дослідження хвильових збурень у середньоширотній мезосфері за даними мережі ДНЧ-радіостанцій

Ефективність моніторингу катастрофічних процесів космічного та земного походження

Про генерацію кінетичних альвенівських хвиль в космічній плазмі

Дослідження природи збурень, що впливають на власне обертання ШСЗ

Дослідження ефективності алгоритмів обробки характеристик симетричного подвійного зонда Ленгмюра (СПЗЛ) на основі запропонованого показника якості

Вимірювальна система для безпосереднього визначення параметрів плазми на основі симетричного подвійного зонда Ленгмюра (СПЗЛ)

Властивості кінетичних альвенівських хвиль і їх роль в динаміці магнітосфери

Можливий механізм електромагнітних відгуків на акустичні збурення в атмосфері

Грози як можлива причина появи підвищеного нейтронного фону поблизу екватора

Вимірювання електронної концентрації в нижній іоносфері методом некогерентного розсіяння

Сторінки