Космічна й атмосферна фізика

Поширення низькочастотних хвильових пакетів Ps6 у хвості магнітосфери після магнітної суббурі

Радарні спостереження хвильових процесів у іоносфері, які супроводжують польоти космічних апаратів

Особливості методики визначення параметрів іоносферної плазми під час природних збурень в іоносфері

Спряженість магнітних суббур в середніх широтах північної і південної півкуль

Зв'язок варіації геомагнітного поля із зміною атмосферної циркуляції і клімату в Європі

Нова фотохімічно-електростатична модель сейсмоіоносферної взаємодії і варіації приземного електричного поля перед землетрусами

Про можливі зміни у спектрі неоднорідностей електронної концентрації, отримуваних при ракетних експериментах у спорадичному Е-шарі

Балонні моди у внутрішній магнітосфері Землі з урахуванням скінченної провідності іоносфери

Сторінки