Космічна й атмосферна фізика

Вплив глобальної сейсмічної активності на процеси в атмосфері й іоносфері

Прогнозування локальних геомагнітних збурень на прикладі даних магнітної обсерваторії «Львів»

Кутові характеристики розсіювання сонячного світла земною атмосферою, спостережувані приладом «ScanPol» проєкту «АEROSOL-UА»

Залежність просторового періоду рухомих іоносферних збурень від їхньої відносної амплітуди

ЧАСОВИЙ І СИСТЕМНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗИ ІНФРАЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ У АТМОСФЕРІ, ЗГЕНЕРОВАНИХ ВПРОДОВЖ ТЕХНОГЕННОЇ КАТАСТРОФИ

АТМОСФЕРНІ ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ СЕРЕД ФІЗИЧН ИХ МЕХАНІЗМІВ СЕЙСМОІОНОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ШИРОТНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ ВАРІАЦІЙ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОТЯГОМ СИЛЬНОЇ ГЕОКОСМІЧНОЇ БУРІ 7—9 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

ПРО ГАЛЬМУВАННЯ ШТУЧНО «НАМАГНІЧЕНОГО» КОСМІЧНОГО АПАРАТА У ІОНОСФЕРНІЙ ПЛАЗМІ

Сторінки