Космічна й атмосферна фізика

Варіації повного електронного вмісту в іоносфері, викликані вибухом вулкану Тонга 15 січня 2022 року

Фізичні ефекти у системі Земля-атмосфера-іоносфера-магнітосфера, викликані потужним вибухом вулкану Тонга 15 січня 2022 року

Особливі акустико-гравітаційні хвильові моди в ізотермічній атмосфері

Моделювання просторово-часових варіацій параметрів динамічних та теплових процесів у геокосмосі над Україною в період мінімуму 24-го циклу сонячної активності (2009 та 2019 рр.)

Хвильові збурення атмосфери у просторово неоднорідній течії

Космічний проєкт «ІОНОСАТ – МІКРО»: готовність до реалізації

Взаємодія хвиль і частинок при інжекції модульованого електронного пучка в іоносферну плазму. Теорія та експеримент

Вплив глобальної сейсмічної активності на процеси в атмосфері й іоносфері

Сторінки