Космічна й атмосферна фізика

Нестійкість Кельвіна—Гельмгольца і магнітногідродинамічні моди на границі геомагнітного хвоста

Дослідження хвильових збурень у середньоширотній мезосфері за даними мережі ДНЧ-радіостанцій

Ефективність моніторингу катастрофічних процесів космічного та земного походження

Про генерацію кінетичних альвенівських хвиль в космічній плазмі

Властивості кінетичних альвенівських хвиль і їх роль в динаміці магнітосфери

Можливий механізм електромагнітних відгуків на акустичні збурення в атмосфері

Грози як можлива причина появи підвищеного нейтронного фону поблизу екватора

Вимірювання електронної концентрації в нижній іоносфері методом некогерентного розсіяння

Обробка сигналу некогерентного розсіяння при обчисленні параметрів іоносферної плазми

Сонячно-циклічні варіації концентрації іонів водню в зовнішній іоносфері

Сторінки