Соціогуманітарні аспекти космічних досліджень

Правові форми державно-приватного партнерства для космічної галузі України та відмежування його від суміжних форм договірної співпраці

Літня школа-семінар «Kосмічні дослідження тіл Сонячної системи: результати і перспективи»

Формування науково-освітньої програми участі молоді України у космічних дослідженнях

Де шукати Україні місце на світовому ринку супутникового спостереження Землі

Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого розвитку космічної галузі України"

Структурна цільова модель космічної діяльності в Україні

Розробка віртуального інформаційного середовища для спільного виконання космічних проектів

До 85-річчя від дня народження президента Національної академії наук України академіка Б.Є. Патона

Сторінки