Соціогуманітарні аспекти космічних досліджень

Дуальна освіта: проблеми та перспективи підготовки фахівців для ракетно-космічної галузі

Проблеми використання супутникових даних для моніторингу цілей сталого розвитку України

Правові форми державно-приватного партнерства для космічної галузі України та відмежування його від суміжних форм договірної співпраці

Літня школа-семінар «Kосмічні дослідження тіл Сонячної системи: результати і перспективи»

Формування науково-освітньої програми участі молоді України у космічних дослідженнях

Де шукати Україні місце на світовому ринку супутникового спостереження Землі

Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого розвитку космічної галузі України"

Структурна цільова модель космічної діяльності в Україні

Сторінки