Глобальні варіації геомагнітного поля, викликані вибухом вулкану Тонга 15 січня 2022 р.

Чорногор, ЛФ
Косм. наука технол. 2023, 29 ;(4):078-105
https://doi.org/10.15407/knit2023.04.078
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Вибух вулкану Тонга 15 січня 2022 р. призвів до значних збурень у системі Земля (літосфера, Світовий океан) – атмосфера – іоносфера – магнітосфера. Мета цієї роботи – викладення результатів дослідження глобальних варіацій геомагнітного поля, викликаних вибухом вулкану Тонга 15 січня 2022 р.Для аналізу варіацій X-, Y- і Z-компонентів геомагнітного поля використано реєстрації на 12 станціях світової мережі INTERMAGNET. Під час обробки часових рядів спочатку віднімався тренд, обчислений на інтервалі 60 хв з кроком в 1 хв, а потім застосовувався системний спектральний аналіз.
         Аналіз стану космічної погоди дозволив обрати у якості контрольних днів 13 та 17 січня 2022 р. Аналіз часових варіацій рівня усіх компонентів геомагнітного поля показав наступне. У день вибуху вулкану приблизно після 04:21 мали місце суттєві варіації рівня усіх компонентів, проте найбільші варіації спостерігалися у рівні Y-компонента. Найменший час запізнювання складав 6 хв. При цьому квазіперіодичні варіації геомагнітного поля з періодом 4…4.5 хв і амплітудою ~ 2 нТл були викликані акустичним резонансом у полі стоячої акустичної хвилі, згенерованої вибухом вулкану. Крім того, виявлено шість груп можливих збурень, стимульованих вибухом вулкану. Важливо, що у кожній групі час запізнювання збурень зростав при збільшенні відстані між вулканом і станцією. Встановлено, що збурення переносилися зі швидкостями, близькими до 4, 1.5, 1 км/с та 500, 313 і 200 м/с. Такі швидкості характерні для повільних МГД хвиль, вибухової хвилі, атмосферної гравітаційної хвилі, хвилі Лемба та іоносферної хвилі від цунамі.
Ключові слова: атмосферна гравітаційна хвиля, вибух, вибухова хвиля, вулкан Тонга, магнітний ефект, МГД хвиля, удавана швидкість, цунамі, час запізнювання