Космічна й атмосферна фізика

Про генерацію кінетичних альвенівських хвиль в космічній плазмі

Властивості кінетичних альвенівських хвиль і їх роль в динаміці магнітосфери

Можливий механізм електромагнітних відгуків на акустичні збурення в атмосфері

Грози як можлива причина появи підвищеного нейтронного фону поблизу екватора

Вимірювання електронної концентрації в нижній іоносфері методом некогерентного розсіяння

Обробка сигналу некогерентного розсіяння при обчисленні параметрів іоносферної плазми

Сонячно-циклічні варіації концентрації іонів водню в зовнішній іоносфері

Сезонні варіації відносного змісту молекулярних іонів за даними харківського радара некогерентного розсіяння

Деякі особливості термосферно-іоносферних збурень при переході від спокійних до збурених умов за даними харківського радара НР

Доплерівське радіозондування іоносфери як засіб моніторингу стану космічної погоди

Сторінки