Космічна й атмосферна фізика

Грози як можлива причина появи підвищеного нейтронного фону поблизу екватора

Вимірювання електронної концентрації в нижній іоносфері методом некогерентного розсіяння

Обробка сигналу некогерентного розсіяння при обчисленні параметрів іоносферної плазми

Сонячно-циклічні варіації концентрації іонів водню в зовнішній іоносфері

Сезонні варіації відносного змісту молекулярних іонів за даними харківського радара некогерентного розсіяння

Деякі особливості термосферно-іоносферних збурень при переході від спокійних до збурених умов за даними харківського радара НР

Доплерівське радіозондування іоносфери як засіб моніторингу стану космічної погоди

Доплеровське радіозондування збурень в E-і F-областях іоносфери при стартах і польотах космічних апаратів

До питання акусто-електромагнітного зондування іоносфери

Зіставлення даних харківського радара некогерентного розсіяння з міжнародною довідковою моделлю іоносфери IRI-2001

Сторінки