Космічна й атмосферна фізика

Результати комплексних радіофізичних спостережень хвильових збурень в геокосмосі, що супроводжували старти і польоти ракет

Спільне використання методів некогерентного розсіяння і вертикального зондування для визначення електронної концентрації іоносферної плазми

Варіації іоносферних параметрів в збурених умовах, зареєстровані на Харківському радарі HP

Варіації концентрації електронів в середньоширотній D-області іоносфери в період магнітної бурі 7–11 листопада 2004 року, обумовлені ранішнім сонячним термінатором

Добові та сезонні варіації параметрів іоносферної плазми в період зростання сонячної активності

Динаміка частинок та їхнє нетеплове випромінювання у неоднорідній магнітосфері із змінним дипольним магнітним полем

Сезонні зміни активності квазістаціонарних планетарних хвиль у стратосфері над Антарктикою

Добові та сезонні варіації параметрів іоносферної плазми в період максимуму сонячної активності

Добові та сезонні варіації параметрів іоносферної плазми в період спаду сонячної активності

Сторінки