Космічна й атмосферна фізика

Взаємодія хвиль і частинок при інжекції модульованого електронного пучка в іоносферну плазму. Теорія та експеримент

Вплив глобальної сейсмічної активності на процеси в атмосфері й іоносфері

Прогнозування локальних геомагнітних збурень на прикладі даних магнітної обсерваторії «Львів»

Кутові характеристики розсіювання сонячного світла земною атмосферою, спостережувані приладом «ScanPol» проєкту «АEROSOL-UА»

Залежність просторового періоду рухомих іоносферних збурень від їхньої відносної амплітуди

ЧАСОВИЙ І СИСТЕМНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗИ ІНФРАЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ У АТМОСФЕРІ, ЗГЕНЕРОВАНИХ ВПРОДОВЖ ТЕХНОГЕННОЇ КАТАСТРОФИ

АТМОСФЕРНІ ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ СЕРЕД ФІЗИЧН ИХ МЕХАНІЗМІВ СЕЙСМОІОНОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ШИРОТНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ ВАРІАЦІЙ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОТЯГОМ СИЛЬНОЇ ГЕОКОСМІЧНОЇ БУРІ 7—9 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

Сторінки