Космічна й атмосферна фізика

Доплеровське радіозондування збурень в E-і F-областях іоносфери при стартах і польотах космічних апаратів

До питання акусто-електромагнітного зондування іоносфери

Зіставлення даних харківського радара некогерентного розсіяння з міжнародною довідковою моделлю іоносфери IRI-2001

Характеристики рекомбінаційних процесів в нічний F-області іоносфери за даними некогерентного розсіяння

Іоносферні збурення, збурені літосферним газовим джерелом акустичних гравитаційних хвиль перед землетрусами

Генерація ленгмюрівских хвиль в замагніченій плазмі з низькочастотною турбулентністю

Вплив незбереження магнітного моменту швидких протонів на їх утримання в геомагнітної пастці

Висотний розподіл потоків електронів з енергією більше 40 кев на середніх широтах

Рівняння Френе-Серрі для траєкторії зарядженої частки в магнітному диполі

Сторінки