Космічна й атмосферна фізика

Характеристики рекомбінаційних процесів в нічний F-області іоносфери за даними некогерентного розсіяння

Іоносферні збурення, збурені літосферним газовим джерелом акустичних гравитаційних хвиль перед землетрусами

Генерація ленгмюрівских хвиль в замагніченій плазмі з низькочастотною турбулентністю

Вплив незбереження магнітного моменту швидких протонів на їх утримання в геомагнітної пастці

Висотний розподіл потоків електронів з енергією більше 40 кев на середніх широтах

Рівняння Френе-Серрі для траєкторії зарядженої частки в магнітному диполі

Перспективи наземного дослідження сонячно-земних зв'язків

Про селекцію хвильових збурень на фоні трендів в даних супутникових спостережень термосфери

Іоносферний відгук на акустичну дію за даними мікросупутників DEMETER та Chibis-M

Сторінки