Прогнозування наукового розвитку ергономіки космосу

Шевяков, ОВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):186-188
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.186
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Наведено дані про становлення та розвиток відносно нового та перспективного напрямку науки і техніки – космічної ергономіки, проаналізовано її сучасні завдання, окреслені перспективи, що відповідають рівневі сучасних досягнень. Розкривається сутність ергономічного забезпечення розробки та експлуатації складних людино-машинних систем.
References: 
1.  Зараковский Г. М. Эргономическое обеспечение разработки и эксплуатации авиационной техники // Авиационная медицина (Руководство) / Под. ред. Н. М. Рудного, П. В. Васильева, С. А. Гозулова. — М.: Медицина, 1986.—С. 503—518.
2.  Мейстер Д. Эргономические основы разработки сложных систем: Пер. с англ. — М.: Мир, 1999.—250 с.
3.  Шевяков О. В. Сучасні психологічні проблеми ергономіки (за зарубіжними матеріалами): Навч. посібник. — Дніпро­петровськ: ДДУ, 1998.—56 с
4.  Юданов А. Ю. Сколько путей ведет к успеху: Разнообразие конкурентных стратегий аэрокосмических фирм США // США   —   экономика,   политика,   идеология. —1991 .— № 11.—С. 47—49.

5.  Meister D. Human Factors testing and evaluation. — Amsterdam: Elsevier Science Publ. B.V., 1996.—S. 16—19.