Зміна гідродинамічної картини течії 2-фазного потоку під впливом вібрацій

Марченко, ОЛ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):145-148
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.145
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Встановлюється зв'язок між поведінкою вимушеного руху пароводяної суміші і рівнем накладених зовнішніх вібрацій. Представлені дані спостережень за режимами течії і зміною гідравлічного опору на різних частотах і амплітудах вібровпливу. Зроблені висновки про необхідність урахування названого впливу при проектуванні ракетних двигунів на рідинному паливі.
References: 
1.  Жукаускас А., Улинскас Р., Катинас В. Гидродинамика и вибрации обтекаемых пучков труб. — Вильнюс: Мокслас, 1984.—312 с.
2.  Колесников К. С. Продольные колебания ракеты с жидко­стным ракетным двигателем. — М.: Машиностроение, 1971.—260 с.
3.  Чеканов В. В., Кульгина Л. М. Влияние вибрации нагрева­теля на процесс кипения // Инж.-физ. журн.—1976.—30, N° 1.—С. 44—48.
4.  Zemlich R. Effect of vibration on natural convection heat transfer // Sud. and Eng. Chem. —1955.—47, N 6.— P. 1175—1180.

5.  Zemlich R., Rao M. A. The effect of transverse vibration on free convection from a horizontal cylinder // Int. J. Heat Mass Trans.—1965.—8, N 1.—P. 27—33.