Вплив холодного зварювання на роз'ємні з'єднання з пластичної прокладкою

Бойко, ЮС
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):117-119
Мова публікації: Російська
Анотація: 
При збиранні та випробуваннях пневмогідравлічних систем встановлено, що роз'ємні фланцеві з'єднання після зняття з них кріплення не втрачають своєї герметичності навіть в умовах штатних навантажень. Було припущено, що причиною зберігання щільності стику є холодне зварювання. Розрахунки, проведені на штатних фланцевих замкових з'єднаннях, показали, що в зоні контакту прокладки з міді МЗ і фланців зі сталі 12Х18Н10Т напруга складає 260–280 МПа, що у 13–14 разів перевищує напругу, необхідну для початку пластичної деформації прокладки, і у 17.3 рази перевищує напругу, необхідну для здійснення холодного зварювання. Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що в основі ефекту зчеплення в роз'ємних з'єднаннях з пластичною прокладкою лежить холодне зварювання
References: 
1.  Демкин Н. Б. Фактическая площадь касания твердых поверхностей. — М.: Изд-во АН СССР, 1962.
2.  Казаков Н. Ф. Диффузионная сварка в вакууме. — М.: Машиностроение, 1968.
3.  Кочергин К. А. Сварка давлением. — Л.: Машиностроение, 1972.
4.  Россошинский А. А., Заплитная А. Т., Кислицин В. М. Влияние давления на фактическую площадь касания при сварке давлением // Автоматическая сварка.—1969.—№ 7.
5.  Сахацкий Г. П. Технология сварки металлов в холодном состоянии. — Киев: Машиностроение, 1970.

6.  Шоршоров М. X. и др. К вопросу расчетной оценки режимов сварки давлением // Сварочное производство.— 1967.—№ 7.