Вплив кліностатування та мікрогравітації на ультраструктуру та функції ядерець рослинних клітин

Соболь, МА
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):183-186
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.183
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Вивчено вплив кліностатування на вирощування рослин крес-салату (Lepidium sativum) протягом 2 діб. Показано, що змінена сила тяжіння викликає на організмовому рівні аномальний ріст рослин, а на субклітинному – певні ультраструктурні зміни ядерець меристематичних клітин коренів. Припускається, що змінена гравітація спричинює зниження функціональної активності ядерець в кореневих клітинах на різних рівнях, що може бути викликано загальними змінами клітинного метаболізму в умовах кліностатування, зокрема відбуватися завдяки дії зміненої гравітації на білок-синтезуючий аппарат і на ядерце як його найважливішу ланку.
References: 
1.  Зацепина О. В., Воронкова Л. Н., Сахаров В. Н., Ченцов Ю. С. Ультраструктура интерфазных ядрышек клеток СПЭВ при их компенсаторной гипертрофии и деградации, вызываемых локальным УФ-микрооблучением // Цитология.— 1988.—30, № 7.—С. 787—794.
2.  Соболь М. А. Структурно-функціональні особливості ядерець клітин кореня Lepidiumsatium L. (Brassicaceae Burnett) в умовах зміненої сили тяжіння // Укр. бот. журн.— 1999.—56, № 4.—С. 358—364.
3.  Челидзе П. В., Зацепина О. В. Морфофункциональная классификация ядрышек // Усп. совр. биол.—1988.— 105.—С. 252—268.
4.  Antonsen F., Johnsson A. Effects of microgravity on the growth of Lepidium roots // J. Grav. Physiol.—1998.—5, N 2.—P. 31—21.
5.  Jordan E. G., Cooper P. J., Martini G., Bennett M. D., Fiavell R. B. The effect of temperature and aging on root apical meristems during seedling growth of Triticumaestivum L.: a specific effect of the nucleoli // Plant Cell Environ.—1985.— 8.—P. 325—331.
6.  Neumann D., Nover L. Heat shock-induced changes in cell ultrastructure // Heat shock response. — Boca Raton: CRC Press, 1991-—P. 282—298.
7.  Sato S., Kurihara M. Argyrophilic nucleolus-associated chro­matin in epidermal cells of Viciafaba induced by cold treatment // Protoplasma.—1986.—133.—P. 73—82.
8.  Sato S., Yamada M, Effect of hypoxia on nucleoli in excised root tips of Viciafaba// Cytologia.—1996.—61.—P. 209— 214.
9.  Shen-Miller J., Hinchman R. R. Nucleolar transformation in plants grown on clinostats // Protoplasma. —1995.—185.—P. 194—204.
10.  Yamada M., Sato S. Effect of hypoxia on nucleoli in excised root tips of Viciafaba: immunoelectron microscopy using anti-DNA antibodies // Cytologia.—1996.—61.—P. 403—410.

11.  Yano H., Sato S. Alterations of the intranucleolar DNA localization caused by hypoxic conditions in excised root tips of Allium сера // J. Electron. Microsc—1999.— 48, N 6.— P. 947—955.