Температурна стабілізація механічних конструкцій

Бондаренко, ОВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):119-121
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.119
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Приведено класифікацію конструкцій з точки зору забезпечення їхньої дієздатності у широкому діапазоні температур, запропоновано спосіб забезпечення стабільності поведінки конструкції, розглядаються алгоритми розрахунку та приведено критерії вибору параметрів ланки-компенсатора.
References: 
1.  Гудков С. И. Механические свойства промышленных цветных металлов при низких температурах. — М.: Металлургия, 1971.—304 с.

2.  Зевако В. С. Расчет усилия затяжки в разъемных соединениях, работающих в широком диапазоне температур // Приднепровский вестник.—1997.