Проблема стану і підготовки кадрів для науковомістких ракетно-космічних виробництв і технологій

Хуторний, ВВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):007-011
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.007
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається стан підготовки спеціалістів з вищою освітою в Україні у нових умовах переходу до ринкової економіки. Обговорюється проблема кадрового забезпечення науковомістких виробництв і технологій ракетно-космічної галузі, необхідність наукового ї економічного обгрунтування галузевого замовлення з урахуванням перспектив розвитку галузі та сучасних досягнень науки і техніки. Формулюються вимоги до інформаційно-аналітичної системи кадрового забезпечення науковомістких виробництв і технологій як до інструмента для підготовки даних при прийнятті рішень з питань кадрової політики в галузі.