Попереднє уточнення елементів орбіти космічного апарату на момент відділення по одному сеансу вимірювань

Кошевий, ОВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):072-073
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.072
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядаються питання балістико-навігаційного забезпечення керування КА у початковий період польоту при однопунктній технології. Пропонується методика наближеного оцінювання параметрів руху за одним сеансом вимірювань.
References: 
1. Бажинов И. К., Гаврилов В. П., Ястребов В. Д. и др. Навигационное обеспечение полета орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз» — «Прогресс». — М.: Наука, 1985.—376 с.
2.  Жданюк Б. Ф. Основы статистической обработки траекторных измерений. — М.: Сов. радио, 1978.—387 с.
3.  Иванов В. В. Методы вычислений на ЭВМ: Справочное пособие. — Киев: Наук, думка, 1986.—586 с.
4. Ломако Г. И. Определение и анализ движения по экспериментальным данным. — М.: МО СССР, 1983.—263 с.

5.  Ломако Г. И. Экспериментальная баллистика космических аппаратов. — С.-Пб.,1997.—454 с.