Аналіз точності визначення кутових переміщень на основі вимірів лінійних переміщень

Лагер, ТЛ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):060-063
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.060
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Сформовано ймовірнісний підхід до точності визначення кутових переміщень на основі вимірювань лінійних переміщень. Дослідження показали, що врахування; ймовірнісних взаємозв'язків дозволяє суттєво уточнити похибки визначення кутових переміщень при використанні давачів лінійних переміщень. Проведено аналіз областей можливого застосування давачів лінійних переміщень, що визначаються відносними параметрами переміщення конструкції.
References: 
1.  Браславский Д. А., Петров В. В. Точность измерительных устройств.—М.: Машиностроение, 1976.
2.  Вентцель Е. С. Теория вероятностей.—М: Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1962.
3.  Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники.—Киев: Вища школа, 1976.
4.  Серьезнов А. Н. Измерения при испытаниях авиационных конструкций на прочность. — М.: Машиностроение, 1976.
5.  Электрические измерения. Средства и методы измерений (общий курс) / Под ред. Е. Г. Шрамкова.—М: Высшая школа, 1972.