Аналіз сигналів, отриманих методом вихреструмової дефектоскопії

Антонюк, ІН, Хандецький, ВС
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):115-117
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.115
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Описано два методи розпізнавання та класифікації сигналів дефектів та перешкод, що виникають у процесі неруйнівного контролю вуглецевовмісних композиційних матеріалів. Зміна відстані між вихреструмовим перетворювачем та поверхнею тестованого матеріалу випадкові перекоси датчика під час сканування формують імпульси перешкод, які часто перевищують сигнал дефекту. Отримані результати дозволяють провести корекцію цих факторів та значно покращити надійність дефектоскопії.
References: 
1.  Композиційні матеріали / Под ред. Карпиноса. — Київ: Наук, думка, 1985.—592 с.
2.  Справочник по композиционным материалам / Под ред. Дж. Любина. — М., 1988.—Т. 1.—447 с; Т. 2,—580 с.
3.  Хандецкий В. С. Выявление слоев с повышенной концент­рацией микротрещин в углеродосодержащих композитах вихретоковым методом // Механика композит. материалов.—1992.—№ 6.—С. 741—749.
4.  Хандецкий В. С. Вихретоковый контроль поверхностных трещин в углеродосодержащих композитах // Технология.—1997.—№ 1.—С. 74—80.

5.  Хандецкий В. С., Сопильник А. В., Гречка А. Т. Обнару­жение поверхностных трещин в углеродосодержащих ком­позитах // Дефектоскопия.—1994.—№ 2.—С. 47—57.