Залежність працездатності м'язів від кровопостачання

Ільченко, ЄА, Шугуров, ОА, Йофанова, СГ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):179-182
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.179
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Досліджується рухова реакція пальців верхньої кінцівки людини за умови змін кровопостачання працюючих м'язів через пневматичний вплив на плечову артерію (за допомогою манжети). Збільшення тиску в манжеті, яке зменшує кровопостачання пальців, приводить до зменшення амплітуд динамограм і зсуву максимуму відгуку до нижчого діапазону частот. Таким чином, можна вважати, що має місце прямий зв'язок між працездатністю пальців кінцівок та рівнем їхнього кровопостачання.
References: 
1.  Єфанова С. Г., Руденко Н. П., Ільченко Є. А. Амплітудно-частотна характеристика рухів пальців верхньої кінцівки // Фізіологічний журн.—1998.— 44, № 3.—С 80.
2.  Ефанова С. Г., Шугуров О. А. Исследования мышечной активности в различных условиях управления стимуляцией // Биологические и технические системы регулирования: Сб. науч. тр. — Днепропетровск: ДГУ, 1995.—С. 49—53.
3.  Ефанова С. Г., Шугуров О. А., Ильченко Е. А. Сравнительная характеристика двигательной реакции различных пальцев руки // Регуляция в живых системах: Сб. науч. тр. — Днепропетровск: ДГУ, 1998.—С. 59—61.

4. Ильченко Е. А. О сгибании пальцев руки человека, вызванных стимуляцией предплечья с различной частотой // Зб. тез Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції «Людина і космос». — Дніпропетровськ, 1999.— С. 217.