Порошкова швидкоріжуча сталь для високопродуктивного ріжучого інструменту

Санін, АФ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):157-159
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.157
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Представлено результати дослідження технології отримання швидкоріжучих сталей з підвищеним вмістом азоту методами порошкової металургії. Вивчено вплив основних технологічних параметрів і способів виготовлення на вміст та розподіл азоту, залишкову пористість, експлуатаційні властивості сталі.
References: 
1.  Геллер Ю. А. Инструментальные стали. — М: Металлургия, 1983.—527 с.
2.  Натт Р. Е., Варга Дж. Дж. Использование пропитанного серебром вольфрама для сопел неохлаждаемых ракетных двигателей // Тугоплавкие металлические материалы для космической техники. — М.: Мир, 1966.—С. 165—192.

3.  Санин А. Ф., Карпинос Д. М., Калиниченко В. И., Доморацкий В. А. Распыление быстрорежущих сталей водой // Порошковая металлургия.—1983.—№ 12.—С. 1—3.