Про часткову стабілізацію орієнтації супутника за допомогою двох керуючих моментів

Зуєв, АЛ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):076-081
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.076
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Досліджується задача стабілізації положення рівноваги відносно частини змінних для системи звичайних диференціальних рівнянь типу Ейлера – Пуассона, що описує рух супутника як абсолютно твердого тіла навколо його центра мас в обмеженій постановці. Розглянуто два випадки: керуючі моменти створюються реактивними двигунами орієнтації; керування реалізується за допомогою пари маховиків. Для розв'язання задачі про часткову стабілізацію доведена теорема, яка дозволяє побудувати керування зі зворотним зв'язком за допомогою функції Ляпунова системи з розімкнутим ланцюгом керування. На основі теореми отримано явний вираз функції зворотного зв'язку, яка вирішує задачу про одновісну стабілізацію. Проведено числове моделювання руху супутника при використанні запропонованого керування зі зворотним зв'язком.
References: 
1.  Зубов В. И.   Лекции по теории управления. — М.: Наука, 1975.—496 с.
2.  Зуев А. Л.   Построение стабилизирующей обратной связи с помощью управляемой функции Ляпунова относительно части переменных // Тр. Ин-та прикладной математики и механики НАН Украины.—1999.—4.—С. 70—76.
3.  Ковалев А. М., Исса Салем Абдалла Стабилизация равно­мерных вращений твердого тела вокруг главной оси // Прикладная механика.—1992.—28 (38), № 9.—С. 73—79.
4. Румянцев В. B., Озиранер А. С. Устойчивость и стабили­зация движения по отношению к части переменных. — М.: Наука, 1987.—256 с.
5.  Aeyeis D., Szafranski M. Comments on the stabilizability of the angular velocity of a rigid body // Systems and Control Letters.—1988.—10.—P. 35—39.
6.  Artstein Z. Stabilization with relaxed controls // Nonlinear Analysis, TMA.—1983.—7, N 11.—P. 1163—1173.
7.  Astolfi A., Rapaport A, Robust stabilization of the angular velocity of a rigid body // Systems and Control Letters.— 1998.—34.—P. 257—264.
8.  Jurdjevic V., Quinn J. P. Controllability and stability // Journal of Differential Equations.—1978.—28.—P. 381—389.
9.  Sontag B. D., Sussmann H. /. Further comments on the stabilizability of the angular velocity of a rigid body // Systems and Control Letters.—1989.—12.—P. 213—217.

10. Zuiev A. L. On Brockett's condition for smooth stabilization with respect to a part of the variables // Proc. European Control Conference ECC99, Karlsruhe, Germany, 1999.