Вплив режимів течії мастильного матеріалу на втрати енергії в опорних вузлах енергоустановок літальних апаратів

Кузьмінов, ФФ, Алікперов, РР
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):131-136
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.131
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто деякі принципи дії гідростатичних підшипників. Досліджувався вплив режимів течії мастильного матеріалу на енерговтрати в опорних вузлах енергоустановок літальних апаратів. Зроблено висновок про величину втрат потужності на тертя і прокачування, побудовано графічні залежності енерговтрат від кутової швидкості обертання та від величини відносного ексцентриситету. Ці дослідження важливі та актуальні для проектування роторів швидкохідних машин, бо при великих швидкостях ресурс інших видів підшипників вкрай обмежений.
References: 
1.  Артеменко H. П., Кузьминов Ф. Ф. Расчет характеристик упорных гидростатических подшипников узлов вращения КЭУ // Тр. второй межвузовской конференции по исследованию и проектированию электрореактивных двигателей средней мощности. — Харьков, 1973.—С. 1024—1040.
2.  Константинеску В. Н. Анализ работы подшипников в турбулентном режиме // Техническая механика: Пер. с англ.—  М.: Мир, 1962.—Т. 1,—С. 168—180.
3.  Коровчинский М. В. Теоретические основы подшипников скольжения. — М.: Машгиз, 1959.—404 с.
4.  Кузьминов Ф. Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование потерь мощности в высокоскоростных упорных гидростатических подшипниках // Исследование и проектирование гидростатических опор и уплотнений быстроходных машин. — Харьков: ХАИ, 1976.—Вып. 3.—С. 83—97.
5.  Сыч А. Н. Некоторые вопросы исследования и проектирования гидростатических опор агрегатов космических энергетических установок: Дис. ... канд. техн. наук. — Харьков: ХАИ, 1972.—173 с—Машинопись.
6.  Abramowitz S., Turbulence in a Filting-Pad Thrust Bearing // ASME.—1956.—78.—P. 7—11.
7.  O'Donoghue J. P. Design of annular multirecess hydrostatic thrust bearings // Mach. and Prod. Eng.—1970.—117, N 3027.—P. 830—834.
8.  Wilcock D. F., Turbulent lubrication-Its Genesis and Role in Modern Design // J. of Lubrication Technology. Trans, of the ASME.—1974.—96, Ser. F, N 1.

9.  Wilcock D. F., Booser E. R. Bearing Design and Applications.—  New-York: Mc. Graw-Hill, 1957.—357 p.