Порівняння методів оцінювання показників надійності космічних апаратів при тривалих випробуваннях

Байбуз, ОГ, Приставка, ФА, Земляна, СВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):015-018
https://doi.org/10.15407/knit2001.01s.015
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Наведено порівняльний аналіз показників надійності космічних апаратів, отриманих у результаті реалізації двох обчислювальних схем: процедури імітаційного моделювання та схеми обробки даних про відмови бортових систем під час іспитів прийому-здачі. Порівняння проводиться на основі методу послідовного аналізу.
References: 
1.  Байбуз О. Г., Приставка Ф. А. Методы оценки показателей надежности космического аппарата «Океан-О»// Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. — Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1998.—Т. 4.—С. 6—13.
2.  Вальд А.  Последовательный анализ.   —  М.:  Гос.  изд-во физ.-мат, лит., 1960.—328 с.

3. Приставка А. Ф., Измайлова С. В. Моделирование планов испытаний для сплайн-экспоненциального распределения с двумя узлами // Комп'ютерне моделювання: Тез. докл. науч. конф., Дніпродзержинськ, 25—27 червня 1997 p. — Дніпродзержинськ: ДГТУ, 1997.—С 50.